Dozvuky 17. novembera a jeho aktuálny odkaz mladým

21. novembra 2023, maroscupka, Filozofia Zo života

Pripomienka 17. novembra sa celé roky točí okolo slobody. Slobody prejavu, slobody cestovania, nakupovania. Nespomína sa však sloboda, ktorá nie je slobodou – ekonomická sloboda nedosiahnuteľná pre 2/3 občanov Slovenska. Sloboda, ktorá by umožnila dôstojne žiť všetkým: mladým zakladajúcim si svoje rodiny, pracujúcim ktorí chcú slušné bývanie a napokon seniorom, ktorí si zaslúžia za svoju službu pre seba a spoločnosť dôstojný dôchodok a zdravotnú starostlivosť, aby mohli v čo najlepšom zdraví prežiť jeseň života. 

Mladým ľuďom sú podsúvané iba informácie o jednom pohľade na svet, ktorý vyžaduje absolútny individualizmus, egoizmus, odosobnenie sa od vedomia rodinného či národného, do ktorého žiaľ spadá aj odkaz Slovenského národného povstania, čoby boja, v ktorom vystúpili prodemokratické a ľavicové sily bojujúc proti starým poriadkom autokratov a kapitalistov, ktorí ruka v ruke pomohli fašizmu v 30. rokoch aby ovládol spoločnosť a zmárnil životy miliónov.

Nie všetci mladí ľudia to tak vnímajú, no je ich malé percento. Dezinformácie a prekrúcanie dejinných faktov totiž šíria „oficiálne čisté“ médiá.

Prečo okrem chválospevov nezaznieva aj kritika nenaplnených sľubov 17. novembra napríklad o „dôslednej odluke cirkvi od štátu; zdravom životnom prostredí; zaručenej rovnakej šance pre všetkých pri voľbe a napĺňaní životnej dráhy?!“. Práve tento posledný bod nadväzuje na prvú časť! 

Nuž teda predstavy o 17. novembri o slobode a demokracii, ktorá prišla ostávajú visieť vo vzduchoprázdne pre väčšinu spoločnosti v dôsledku ekonomickej neslobody. 

A čo si teda môžeme skutočne pripomenúť 17. novembra?

Odkaz antifašistického odporu študentov, ktorých v Českých krajinách počas okupácie v roku 1939 nacisti niekoľko popravili, vyše 1 000 odvliekli do koncentračných táborov a nasilu zatvorili univerzity na základe čoho bol v roku 1941 zo solidarity ustanovený Medzinárodný deň študentstva!

Viac moji príspevkov nájdete na:

https://www.facebook.com/maros.cupka1748